Zážitkový kurz první pomoci

Krásnou listopadovou neděli jsme strávily na osmihodinovém zážitkovém kurzu první pomoci pořádaném v LMŠ Žijem lesem v Táboře. Náplní kurzu bylo kromě univerzálních postupů při poskytování první pomoci i probrání specifik poskytování první pomoci u dětí. Z kurzu jsme si odnesly mnoho zážitků, informací a ukotvily jsme praktické dovednosti. Závěrem jsme obdržely certifikát o úspěšném absolvování kurzu, který vystavil instruktor s platnou akreditací MŠMT Bc. Filip Štrach,DiS.

Updated: 14.11.2016 — 21:50