Tým soviček

MVDr. Markéta Irber

Moje profese nemá zdánlivě s dětmi žádnou souvislost, nicméně ještě v době studia na VŠ jsem vedla několik let jezdecký klub u Chebu, jehož součástí byl i kroužek pro děti, zde jsem byla lektorkou. Jeho součástí nebyla samozřejmě jen výuka dětí jízdy na koni, ale i práce okolo koní, vedení dětí ke vztahu ke koním a zvířatům obecně, budování vztahu k přírodě.

Založením klubu provozujícího LMŠ bych ráda poskytla nejen svému synovi (především díky němu jsem se do této „akce“ pustila) možnost od útlého věku poznávat a prožívat okolní svět všemi smysly, v přírodě, s lidmi, kteří se k dětem chovají respektujícím a láskyplným způsobem.

Markéta je v Klubu U tří soviček předsedkyní, zaštiťuje administrativu, granty, propagaci klubu, oslovuje sponzory, podepisuje smlouvy aj.

 

 

MVDr. Jana Kopřivová

Vyrůstala jsem na venkově blízko lesů a polí, proto láska k přírodě a zvířatům je ve mně hluboce zakořeněna. Vystudovala jsem Sportovní gymnázium v Českých Budějovicích a poté Veterinární a Farmaceutickou univerzitu v Brně. Jako členka Sokola jsem pracovala s dětmi ve sportovním kroužku gymnastiky. V roce 2014 se mi narodil syn a můj život dostal nový rozměr. Jeho touha po objevování mě přivedla k projektu Lesní školky, kterému se nyní hodlám věnovat.

Jana je v Klubu pokladníkem, zajišťuje provoz FB stránek, stará se o fotodokumentaci, plánuje nejrůznější akce, semináře a kurzy, řeší stravování (objednávky jídel).