Setkávání rodičů dětí

Chod klubu U tří soviček by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné akce s rodiči v zázemí klubu, rodičovské

schůzky, slavnosti, brigády atd.) Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.) Nabídka možné výpomoci se nachází na webových stránkách klubu na úvodní stránce. Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LMŠ (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.) Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem, případně využít nabídku zkušeného psychologa, kterého máme po domluvě s koordinátorkou k dispozici. Rodiče jsou pravidelně informování o dění v klubu emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce, formou rodičovské schůzky nebo členstvím ve skupině na Facebooku (je tak možné shlédnout fotky a mít veškeré info ihned k dispozici- tyto informace vidí jen členi – rodiče-této skupiny). 

 

Rodičovská schůzka:

Program setkání připravuje klub spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesíláme nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 1x za 2 měsíce, většinou ale dle potřeby.

 

Měsíční slavnost:

Jedenkrát za 3 měsíce se koná společná slavnost, kde děti seznamují rodiče s vlastní prací v klubu za dané období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků. 

Lesní klub U tří soviček z.s. © 2016 Frontier Theme