Předvánoční brigáda

V rámci předvánočního úklidu jsme uklidili a zprůchodnili spodní část cestičky k pozemku lesní školky,
která vede těsně na hranici lesa. Účast byla nevalná, proto si brigádu musíme v lednu zopakovat 🙂

Updated: 22.12.2016 — 20:16