Předškolní příprava

Od září 2017 začne v rámci předškolní docházky tzv. povinný předškolní ročník. Týká se to všech dětí, které mají následující rok nastoupit do 1.tříd základních škol.

Pro ty z Vás kterým dítě dorostlo do tohoto věku, a kteří byste rádi svého lesoškolkáčka do LMŠ vozili i nadále, to neznamená, že se s lesní školkou musíte rozloučit! Je pouze nutné v dubnu toho roku, kdy by mělo Vaše dítko nastupovat do předškolního ročníku, oznámit spádové mateřské školce (či školce, kterou si zvolíte-ale pozor, ta není povinna Vaše dítě automaticky přijmout), na rozdíl od školky spádové) rozhodnutí o tzv. Individuálním vzdělávání. Vedení školky je povinno Vaše rozhodnutí akceptovat a ze strany mateřské školky je vyžadováno přezkoušení v prosinci téhož roku. Budeme se snažit navázat spolupráci s okolními MŠ tak, aby bylo možné např. hromadné přezkoušení v zázemí lesní školky, kam by smluvený pedagog dané mateřské školky přijel a Vám jako rodičům tak odpadla starost a nutné volné dopoledne strávené při přezkoušení.