Pedagogická koncepce

Koncepce LK U tří soviček vychází z koncepce lesních mateřských škol – děti tráví většinu času venku, jsou podporovány při hraní, zkoumání a přirozenému učení se v lese. Pedagogové jsou dětem průvodci, nabízí a vytváří inspirující prostředí, zároveň také dětem ukazují jejich hranice.

Koncepce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřuje se na pět hlavních vzdělávacích oblastí: 

 • dítě a jeho tělo
 • dítě a jeho psychika 
 • dítě a ten druhý
 • dítě a společnost
 • dítě a svět

Děti nejsou rozdělovány do tříd podle věku, vznikají tak heterogenně smíšené skupinky.

Pomůckami jsou většinou předměty nacházející se přímo v lese, jako jsou klacíky, šišky, oblázky…, spolehlivě nahrazující tužky či počitadlo.

Poznávání okolního světa je zprostředkováno všemi smysly-děti mají možnost osahat si nejrůznější předměty nalézající při putování lesem, cítí vůni květin na louce, mokré trávy po dešti, vnímají barevné proměny Přírody během roku.

Pozorují a přemýšlí společně s průvodci, z jakých zákonitostí vychází koloběh života v Přírodě.

Učí se poznávat vlastní hranice, respektovat druhé, vyslovit svůj názor či nesouhlas, rozvíjet přátelství při hře.

Naše lesní školka nabízí:

 • menší kolektiv dětí – tím je umožněn individuální přístup ke každému dítěti, malá skupinka je vhodnější pro lepší rozvoj sociálních dovedností, spolupráci mezi dětmi, řešení konfliktů, vzájemné pomoci, učením hrou

 • kvalitní pegagogy – neustále pracují na kontinuálním vzdělávání a jednají s dětmi respektujícím způsobem

 • tzv. rodinné prostředí – společně s rodiči, dětmi jsou pravidelně pořádána setkání, kde je možnost pro bližší poznávání, sdílení názorů, budování komunity

 • Přírodu – ideální prostředí ke hře a poznávání světa kolem nás, vnímání Přírody v jednotlivých ročních obdobích

Pedagogové vychází z těchto pedag. přístupů:

 • zásady R+R

 • Montessori pedagogika

 • zážitková pedagogika

 • enviromentální výchova

 • waldorfská pedagogika

Jak u nás vypadá strávený den

V ranních hodinách se scházíme mezi 8-8:15h u lesa poblíž zázemí. Každodenním rituálem je společné provedení ranního kruhu, poté se společně vydáme na dopolední cestu Přírodou, pomocí které se učíme. Na oběd se vracíme do zázemí školky, kde se naobědváme, některé dětí spí, některé se věnují odpočinkové činnosti a předškoláčci věnují část týdne předškolní přípravě. Odpolední čas je vyhrazen svačině a volné hře. Mezi 15:30 – 16h si děti opět vyzvedávají rodiče.

Provozní body

Otevírací doba klubu : 8:00 – 16:00 (letní provoz červenec/srpen – příměstský tábor)

Stravování : obědy -jídelna MŠ a ZŠ Tyllova, svačiny a pití si děti nosí z domova

Počet dětí: do 15-ti dětí (2 pedagogové)

Věk: 3-7 let

Co na sebe: funkční oblečení je podmínkou, vrstvení oblečení v zimě, náhradní oblečení uschované v zázemí klubu. Podrobnější info je na webových stránkách LK – Oblečení a vybavení.