Naše vize a cíle

Naše vize

Chceme být lesní školkou, která žije přírodou

 • vytvoření zeleninového a bylinkové záhonu
 • péče a zodpovědnost o zvířátka ( hmyzí domeček krmení volné zvěře, chov zvířat?)
 • děti rozvíjí svoje znalosti díky přírodě, kde tráví převážnou část dne

Chceme být lesní školkou, která dětem nabízí zdravé prostředí

 • obědy jsou z potravin pocházejících z biologického zemědělství, nejlépe lokálního původu
 • maximální pobyt venku
 • pedagogové jednají s dětmi respektujícím způsobem

Chceme být lesní školkou, která děti připraví na život

 • vytváříme prostor pro vyslovení vlastního názoru
 • budujeme v dětech sebedůvěru, podporujeme vzájemnou komunikaci v kolektivu
 • poznání koloběhu života a smrti

Naše cíle

 • rozvoj jemné a hrubé motoriky pomocí nejrůznějších podnětů v přírodě
 • poznání koloběhu přírody
 • pomocí vlastní zkušenosti rozvíjet všechny smysly
 • poznávání rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí
 • umění naslouchat a pomáhat druhým