Lesní školka

Pokud máte zájem, zanechte nám Vaše kontaktní údaje.

Jméno Email Mobilní číslo
Umístil(a) byste své dítě do LMŠ?
Z jakého důvodu byste své dítě do LMŠ umístil(a)?
Jak často byste služby LMŠ pravděpodobně využíval(a)?
Uveďte počet dětí, které byste měl(a) zájem do LMŠ přihlásit.
Jak staré dítě byste do LMŠ přihlásily?
Jaký model stravování dítěte preferujete?
Od kdy byste otevření LMŠ uvítal(a)?
Co jako rodič od LMŠ očekáváte? (např. respektující přístup, malý počet dětí, možnost výuky cizího jazyka, ...)
Jaký typ vzdělání / přístupu k dětem je Vám nejbližší (preferujete pro své dítě)?
Měl(a) byste zájem o přespávání Vašeho dítěte v LMŠ?
Uvítal(a) byste docházení se svým dítětem v rámci adaptačního procesu?
Má Vaše dítě specifické požadavky? (např. stravovací, fyzické, ...)
Jaké činnosti v LMŠ preferujete? (např. umělecké činnosti, sociální dovednosti, činnosti spojené s přírodou, vzdělávací činnosti, ...)
Jaké mimoškolkové aktivity byste v klubu provozujícím LMŠ uvítali?
Chtěli byste se stát členy klubu provozujícího LMŠ a aktivně se podílet na jejím budování?