Co je lesní klub a lesní mateřská školka

Lesní mateřská školka (LMŠ)  představuje alternativu ke klasickému předškolnímu vzdělávání dětí ve věku 3 – ­6 let. První LMŠ vznikla v 50.­tých letech v Dánsku, za zakladatelku je považována Ella Flatau, postupně se pak myšlenka LK šířila po Skandinávii a dále do Evropy a celého světa. V ČR proběhlo „testování“ LMŠ v letech 2010 – ­2012 pod dozorem MŠMT a začátkem roku 2013 vydalo závěrečnou zprávu, ve které rozhodlo, že lesní třídy při MŠ připravují děti na školní docházku stejně jako běžné MŠ, a podpořilo tak vznik prvních lesních tříd u stávajících MŠ.

V ČR se díky snaze Asociace lesních mateřských školek (ALMŠ) podařilo umožnit i LMŠ vstup do rejstříku MŠMT. Tyto jsou povinny mít v názvu LMŠ, a ty zbývající, které do rejstříku nevstoupily, tento název naopak používat nemohou a nazývají se lesním klubem (LK).

V LMŠ i LKse celodenní program odehrává v přírodě, převážně v lese. Motta typu „S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“a „Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení“ myšlenku LMŠ vystihují. Je kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, děti jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí (cca 10 -­ 15 dětí) a dvěma dospělým průvodcům/pedagogům.

Vzdělávací program je založen především na spontánních hrách a přímých zkušenostech dětí. Zároveň pedagogická koncepce LMŠ rozvíjí děti v souladu s kurikulem pro předškolní vzdělávání (školní vzdělávací plán). Výsledky průzkumů ukazují, že u dětí v LMŠ se více rozvíjí hrubá motorika a kreativita, což potvrzují i rodiče. Zároveň děti bývají méně nemocné než v klasických MŠ, LMŠ nemá typické zázemí budovy, ale jedná se např. o jurtu, srub či maringotku, které slouží hlavně k odpočinku, stravování či jako úkryt při opravdu mrazivém nebo větrném počasí.