… ani v létě nezahálíme

I když se za školičkou zavřela koncem června pomyslná vrátka, tak na pozemku klubu se pilně pracuje, aby děti mohly v září vyzkoušet kvality nových hřišť či obdivovat maringotku v novém hávu!

Updated: 12.8.2017 — 7:12